UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT
Dzisiaj jest: Środa, 8 Kwietnia 2020 | Godzina: 12:46:22

LP

 

                           ETAP REKRUTACJI

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA ETAPU

DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA ETAPU

I

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami

1.06.18

13.07.18

II

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

1.06.18

13.07.18

III

Weryfikacja wniosków kandydatów

Do 13.07 pt.

Do 16.07 pn.

XI

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

/i niezakwalifikowanych/

18.07 śr. godz.15.00

18.07 śr. godz.15.00

XII

Złożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego

24.07 wt. do godz. 15.00

24.07 wt. godz. 15.00

XV

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25.07 śr. godz. 12.00

25.07 śr. godz.12.00

XVI

Postępowanie odwoławcze

25.07śr.

21.08 wt.

 

 

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK- BEZPŁATNY

INFORMACJE OGÓLNE

CZAS TRWANIA: 2 LATA

SYSTEM: wieczorowy

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

 • BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY.
 •  BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • BRAK OPŁAT ZA EGZAMINY SEMESTRALNE

OPIS KIERUNKU:

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest informatyka.
Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

 

PRZEDMIOTY

 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Praktyka zawodowa

 

PO UKOŃCZENIU STUDIUM

 

Po ukończeniu studium absolwenci mają szanse zatrudnienia w agencjach reklamowych na stanowiskach grafików komputerowych, ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, działach informatycznych firm, firmach komputerowych zajmujących się montażem sprzętu komputerowego i sprzedażą systemów informatycznych.


Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się komputerami,
 • posługiwania się systemami operacyjnymi,
 • pracy w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 • posługiwania się typowym oprogramowanie użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • zakładania i utrzymywania bazy danych i nadzorować ich pracę,
 • projektowania bazy danych,
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 • stosowania język programowania,
 • stosowania metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
 • posługiwania się dokumentacją i literaturą fachową,
 • organizowania i utrzymywania w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • prezentacji swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wykonywania rozliczenia kosztów wyrobów i usług.

 

 

TECHNIK ADMINISTRACJI- BEZPŁATNY

INFORMACJE OGÓLNE

CZAS TRWANIA: 2 LATA

SYSTEM: wieczorowy

ZAWÓD: TECHNIK ADMINISTRACJI

 • BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY.
 •  BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • BRAK OPŁAT ZA EGZAMINY SEMESTRALNE

 

OPIS KIERUNKU:

Technik administracji jest kierunkiem skierowanym do wszystkich osób, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzą niezbędną do pracy w wymarzonym zawodzie. Rynek pracy stwarza bardzo dużo możliwości pracy dla techników prawa i administracji. Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie między innymi za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, a także za przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów oraz instrukcji i może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej.

 

PRZEDMIOTY

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Podstępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa

Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, pracy, celnego, dewizowego,
 • korzystania z różnych źródeł prawa,
 • rozumienia zasad społecznego procesu gospodarowania,
 • interpretowania ogólnych praw administracyjnych i ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów,
 • organizowania pracy biurowej i kontaktu z klientem,
 • wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych,
 • umiejętności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
 • pisania na maszynie, obsługiwania maszyn i urządzeń biurowych, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania komputera PC,
 • sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, prawnych, celnych, administracyjnych,
 • stosowania zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych, budżetowych i instytucjach finansowych,
 • sprawnego liczenia i szacowania wyników obliczeń,
 • podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
 • znajomości języka obcego,
 • kształtowania podstaw etyczno-moralnych,
 • stworzenia słuchaczom komfortu psychicznego oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu.

 

 

     Copyright © 2020 ZS Urzędów.

     Wszelkie prawa zastrzeżone!

Odwiedziło nas łacznie (dziś) 74969 (17)

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions