UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT
Dzisiaj jest: Niedziela, 12 Lipca 2020 | Godzina: 18:20:27

W dniu 26.06.20 (piątek) będą wydawne świadectwa dla klasy II Technikum - o godz. 10.00 i klasy III Technikum - o godz. 11.00.

Prosimy również o zwrócenie w tym dniu książek do biblioteki szkolnej oraz o zachowanie wszelkich środków ostrożności, czyli:

- dostosowanie się do wyznaczonych godzin,

- zakładanie maseczek w czasie przebywanie w szkole,

- zachowanie odpowiedniego dystansu,

- nie skupianie się w większych grupach zarówno w szkole, jak i poza nią.

 Poniżej zamieszczona jest lista dotyczaca przydzału sal oraz godzin,  w których odbywać się będzie egzamin  zwodowy w sesji czerwiec 2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z  życzeniami dla maturzystów od Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli

 

https://youtu.be/J7L9vhk7q4c 

W poniżej podanych linkach znajduje się pakiet materiałów informacyjnych, dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10607/zal/2020%20-%20Badania%20uczni%F3w%20%28Kuratorium%29.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10607/zal/2020%20-%20Lista%20podwykonawc%F3w%20do%20bada%F1%20uczni%F3w.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – SESJA LETNIA 2019/2020

KL. I semestr II

09.06.2020 r. (wtorek)

GODZ.

 

15.00-16.30

Język polski – pisemny

16.30-18.00

Matematyka – pisemny

18.00-19.30

Matematyka – ustny

10.06.2020 r. (środa)

15.00 – 16.30

Język angielski– pisemny

Od 16.30

Język angielski – ustny

 

Język polski – ustny

12.06.2020 r. (piątek)

Od 15.00

Biologia – ustny

 

Chemia – ustny

 

Geografia – ustny

13.06.2020 r. (sobota)

Od 8.00

Historia – ustny

 

WOS – ustny

 

Informatyka – ustny

 Termin dodatkowy egzaminów: 19.06.2020 r.

Harmonogram konsultacji dla maturzystów obowiązujący

w Zespole Szkól- CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie od 25 maja 2020r.

 

Lp.

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień tygodnia, godzina

1.

Język polski

Justyna Popiołek- Czarnota

Środa 8.00- 9.30

2.

Język angielski

Agnieszka Maziarz

Środa 9.30- 11.00

3.

Język niemiecki

Małgorzata Grocholewska- Jargiło

Poniedziałek 12.30- 14.00

4.

Matematyka

Waldemar Bałoń

Piątek 10.00- 11.30

5.

Biologia

Aneta Gozdalska- Dzikowska

Środa 12.00- 13.30

6.

Wos

Leszek Gozdalski

Wtorek 12.30- 14.00

Źródło: www.gov.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

19.05.2020

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty. 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/attachment/1228c747-3903-4291-b699-e38b696338ff

https://www.gov.pl/photo/4dba9f51-ae30-4e8b-b5f0-1815fddb3db9

     Copyright © 2020 ZS Urzędów.

     Wszelkie prawa zastrzeżone!

Odwiedziło nas łacznie (dziś) 77633 (17)

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions