KK R16
Data publikacji: 2019-09-28



    20.09.2019
Pią
  21.09.2019
Sob
  23.09.2019
Pon
  26.09.2019
Czw
  27.09.2019
Pią
  28.09.2019
Sob
  30.09.2019
Pon
  03.10.2019
Czw
  04.10.2019
Pią
  05.10.2019
Sob
  07.10.2019
Pon
  10.10.2019
Czw
  17.10.2019
Czw
  18.10.2019
Pią
  19.10.2019
Sob
  21.10.2019
Pon
  22.10.2019
Wto
  24.10.2019
Czw
  25.10.2019
Pią
  26.10.2019
Sob
  04.11.2019
Pon
  07.11.2019
Czw
  08.11.2019
Pią
  09.11.2019
Sob
  18.11.2019
Pon
  21.11.2019
Czw
  22.11.2019
Pią
  23.11.2019
Sob
  25.11.2019
Pon
  28.11.2019
Czw
  29.11.2019
Pią
  30.11.2019
Sob
  02.12.2019
Pon
  05.12.2019
Czw
  06.12.2019
Pią
  07.12.2019
Sob
  12.12.2019
Czw
  13.12.2019
Pią
  14.12.2019
Sob
  03.01.2020
Pią
  04.01.2020
Sob
  09.01.2020
Czw
  10.01.2020
Pią
  11.01.2020
Sob
1   Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
    8.00     Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
              Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
              Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
                       
2   Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
              Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
                       
3   Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
              Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
                       
4   Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
              Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
          Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
                       
5   Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
      Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
              Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
              Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
                       
6   Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
      Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
  Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Katarzyna Biegaj
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organ prod. zwierzęcej
Łucja Pielaszkiewicz
              Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
              Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
          Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Zaj_Planowanie i organiz. prod. roślinnej
Łucja Pielaszkiewicz
          Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
      Planowanie i organ prod. zwierzęcej

Aneta Gozdalska-Dzikowska
  Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
                       
7 ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... .....   Działalność gospodarcza w rolnictwie
Łucja Pielaszkiewicz
  Język obcy w rolnictwie
Agnieszka Maziarz
    ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... .....         ..... .....     ..... ..... ..... .....    
8 ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... ..... ..... ..... ..... .....     ..... .....         ..... .....     ..... ..... ..... .....    

Powrót