UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Dzisiaj jest: Wtorek, 10 Grudnia 2019 | Godzina: 22:42:02
Wielkość tekstu

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH

19.06.18/ WTOREK/

A.18 - PROWADZENIE SPRZEDAŻY godz. 10.00

A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI godz.10.00

R.03- PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ godz.10.00

R.16 - ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ godz.12.00

A.22- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ godz.12.00

E.14 – TWORZENIE APLIKACJI INTWRNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI godz. 14.00

TERMINY EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH

A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

26.06.18/WROREK/ godz.9.00

R.16 - ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

26.06.18/WROREK/ godz.13.00

A.18 - PROWADZENIE SPRZEDAŻY

W DNIACH 28.06- 29.06 /CZWARTEK –PIĄTEK/

godz. 8.00; 12.00; 16.00

Wielkość tekstu

EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z KWALIFIKACJI R.03

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.05.2018 (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 15.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się ze szkołą lub z opiekunem grupy.

UWAGA!!!

Obecność na zajęciach, które odbywają się zgodnie z planem jest obowiązkowa – osobom, które nie przychodzą na zajęcia grozi skreślenie z listy!!!

Wielkość tekstu

Drodzy Gimnazjaliści

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Jednym z najważniejszych atrybutów naszej szkoły jest BARDZO DOBRA ATMOSFERA PRACY. Relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej pracy. Pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny.

PRZYGOTUJEMY WAS DO MATURY oraz UMOŻLIWIMY ZDOBYCIE ATRAKCYJNEGO ZAWODU.
Zajęcia dodatkowe gwarantują możliwość rozwoju indywidualnych pasji.

ZAPRASZAMY DO Zespołu Szkół - CKZiU w Urzędowie

Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły

Na terenie całego powiatu obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Prosimy o zarejestrowanie się w systemie. Poniżej podajemy link do strony: 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

Wielkość tekstu

Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich jest szkołą o długoletnich tradycjach. W 2017 r. celebrowaliśmy jubileusz 60-lecia szkoły, która przez te lata przeszła wiele korzystnych zmian. Zmiany te dotyczą m. in. oferty nauczania, dostosowującej się do aktualnych trendów i potrzeb rynku pracy. Biorąc to po uwagę, współpracujemy systematycznie z lokalnymi pracodawcami. Naszym zamiarem jest również poszerzenie oferty o branżę ogrodniczą, dzięki czemu szkoła powróciłaby do swych tradycji rolniczych, a tym samym wpasowałaby się w krajobraz naszego powiatu - zagłębia produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz owoców miękkich.

Jesteśmy niewielką szkołą środowiskową, otwartą, przyjazną dla uczniów i rodziców, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi u progu dorosłości.

Kształcimy przyszłych pracowników dla branży handlowej, informatycznej, administracyjnej, rolniczej oraz w przyszłości ogrodniczej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach, w których kształcimy. Kadrę nauczycielską stanowią egzaminatorzy OKE. Jako jedyna placówka w powiecie posiadamy pełne wyposażenie stanowisk do przeprowadzania egzaminów w zawodach: technik handlowiec, technik informatyk. Wychowujemy młodzież w duchu poszanowania tradycji i wartości patriotycznych. Nosimy zaszczytne imię Orląt Lwowskich. Organizujemy Dni Patrona Szkoły, wyjazdy do Lwowa w ramach akcji „Światełko dla Cmentarza Orląt” i Dnia Niepodległości Polski we Lwowie.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Projektach: Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej”, realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Dzięki tym wyjazdom młodzież miała okazję poszerzyć kwalifikacje zawodowe, zwiększające szanse na znalezienie pracy w Polsce i za granicą, jak również zdobyć wiedzę na temat metod pracy zagranicznych firm oraz stosowanych na zachodzie Europy rozwiązań w pracy zawodowej handlowca. Uczniowie poznali także grecką kulturę.

 

NASZE ORLĘTA DOBRZE ZMIERZAJĄ:

 • kształcą się na kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, podejmujących wyzwania zawodowe w oparciu o zapotrzebowania lokalnego rynku pracy,
 • aktywnie współpracują ze środowiskiem społecznym i międzynarodowym,
 • zdobywają atrakcyjne zawody i przygotowują się do europejskich i polskich rynków pracy,
 • wcielają w życie idee szkoły przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, inwestującej w innowacje edukacyjne,
 • podejmują działania w kierunku rozwijania postaw przedsiębiorczych.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

Staże zagraniczne Erasmus+,

 • zdobycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
 • możliwość odbywania stażów absolwenckich ze środków unijnych,
 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (najnowsza wyposażona w notebooki oraz tablice interaktywne),
 • nową pracownię sprzedaży (kasy fiskalne, wagi elektroniczne, czytniki kodów, lady sprzedażowe),
 • zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia on-line „Handlowiec internetowy”,
 • kontakt z pracodawcami w ramach zajęć lekcyjnych, bezpłatne wycieczki do zakładów pracy, spotkania z pracownikami ARiMR, ODR,
 • atrakcyjne wycieczki dydaktyczne w ramach nauczanych przedmiotów: na Giełdę Papierów Wartościowych, NBP w Lublinie, do wyższych uczelni lubelskich,
 • możliwość kontynuacji nauki w szkołach dla dorosłych,
 • zdobywanie nowych zawodów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • krótkie kursy nadające uprawnienia, tj. agroturystyczny, chemizacyjny oraz kurs baristy,
 • indywidualne podejście do ucznia, pomoc w trudnej sytuacji materialnej,
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne: Klub Europejski „Europejczyk”, Koło Miłośników Żywego Słowa, „SKS”
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym,
 • działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Wolontariusze Orląt” i Samorządzie Uczniowskim.

 

Wielkość tekstu

W dniu 11 kwietnia w godzinach 9.00 – 13.00 nasza szkoła miała przyjemność gościć w swych progach uczniów Gimnazjum z Urzędowa, Dzierzkowic oraz Skorczyc.

Zebranych na sali młodych ludzi powitała pani Agnieszka Resztak – Dyrektor ZS-CKZiU, prezentując im bogatą ofertę edukacyjną na rok 2018/19.

Następnie głos zabrała młodzież naszej szkoły w osobie Sylwii Piłat i Tomasza Kaliszczaka, którzy za pomocą prezentacji multimedialnej opowiedzieli o działalności szkoły m. in. o konkursach, olimpiadach, organizowanych uroczystościach wycieczkach, projektach unijnych oraz kółkach zainteresowań.

W dalszej części spotkania przed gimnazjalistami wystąpili: pan Wiesław Michałowski – Prezes KIG oraz pani Ewelina Czerwonka z Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

Po części ogólnej nasi młodzi goście, pod opieką uczniów z Samorządu Uczniowskiego, mieli okazję spotkać się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, zwiedzić klasopracownie, uczestniczyć w pokazowych zajęciach w pracowni sprzedaży oraz informatycznej, przeprowadzonych przez panie: Katarzynę Biegaj, Łucję Pielaszkiewicz oraz Monikę Dziurda. Najbardziej aktywni na zajęciach gimnazjaliści zostali nagrodzeni.

Wielką popularnością, zarówno dziewcząt, jak i chłopców cieszyła się „Sala Metamorfoz” z kącikiem wizażu i stylizacji oraz „Fotobudką”. Modelowania fryzur podjęły się uczennice z kl. IIA – Natalia Brzózka, Weronika Brzezińska, Justyna Podgórska. Niecodziennych porad kosmetycznych i żywieniowych udzielała pani Ewa Mazur.

Młodzież miała okazję również skorzystać ze słodkiego poczęstunku, który przygotowały panie: Aneta Gozdalska – Dzikowska i Agnieszka Maziarz.

Dzień Otwarty naszej szkoły był niecodzienną okazją zarówno do zdobycia wiedzy o naszej szkole, jak również do ciekawych spotkań i dobrej zabawy.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

Wielkość tekstu

W dniu 06.04.2018 r. uczniowie klasy II i IV Technik Handlowiec wzięli udział w Targach Edukacyjnych Powiatu Kraśnickiego. Targi odbyły się w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą takich szkół wyższych, jak:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

            Podczas targów uczniowie mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Młodzież była bardzo zainteresowana zaprezentowaną ofertą i chętnie zadała pytania dotyczące kierunków studiów, programu zajęć oraz zasad rekrutacji. Udział uczniów w tego typu spotkaniach na pewno pomoże im w dokonaniu właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej  i zawodowej.

Doradca zawodowy:

Monika Dziurda

Wielkość tekstu

W dniach 04-05.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Akcja ta skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z obszaru 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego). Zajęcia prowadziła Monika Dziurda – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, doradca zawodowy. Młodzież wzięła udział w specjalnie przygotowanych lekcjach, przybliżających im świat Funduszy Europejskich oraz zachęcających ich do stworzenia i rozwijania własnego biznesu, z pomocą Platform Startowych. Podczas zajęć na temat przedsiębiorczości uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak Fundusze Europejskie pomagają młodym ludziom przekuć pomysł w biznes. Każda lekcja została przeprowadzona w oparciu o dostarczony scenariusz oraz specjalnie przygotowany komiks przygodowy. W trakcie zajęć młodzież obejrzała film animowany, wywiad oraz rozwiązywała zadania kreatywne. Na zakończenie lekcji odbył się minikonkurs – uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania związane z tematyką Funduszy Europejskich, otrzymali atrakcyjne upominki.

Doradca zawodowy:

Monika Dziurda

     Copyright © 2015 ZS Urzędów.

     Wszelkie prawa zastrzeżone!

Odwiedziło nas łacznie (dziś) 67114 (86)

Currently are 26 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions